Italico

Cafe-Clean tabletki czyszczące
Arkusz Danych Składników/Data Sheet Components
ITALICO Cafe-Clean Tabletki czyszczące

Zastosowanie/Application:

Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy z osadów i tłuszczów kawowych/Tablets to clean coffee
machine from coffee and fat deposits.
Identyfikacja przedsiębiorstwa/Company name:

SUPERESPRESSO AG
Kreuzbuehel 15
FL-9493 Mauren
Liechtenstein
Tel. +423 377 1000
clean@superespresso.com

Składniki/Ingredients:
Sodium Carbonate
Sodium Percarbonate
Beta – Alanine- N,N-Diaceceticacid trisodium salt
Citric Acid
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid,
4-methyl-and sodium hydroxide

Tabela korelacji między nazwami składników wg INCI a nazwami Farmakopei Eur. i numerami CAS/
Correlation between the names of ingredients and INCI names Eur. Pharmacopeia and CAS:

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/